Tabook
Tabook
vypravěčství / vnitřní proudy / vřelost / plebejství / jazyk ulice / art brut / brak

Sýpka půda

Jak vznikají drobné vyklápěcí knihy aneb Pop up books? Pečlivá modelářská práce a službu konající ilustrace z rukou divadelníka, scénografa, designéra, editora a pamětníka.

MUŽ, KTERÝ U VŠEHO BYL!

Česky
Weight: 
3
Year: