Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

Banská Stanica (SK)

http://www.banska-stanica.sk

Občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru vzniklo v lete 2008. O rok neskôr, v lete 2009, našiel Štokovec azyl v industriálnych priestoroch železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Vzniká otvorená platforma BANSKÁ ST A NICA s prívlastkom Contemporary, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.
V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.

Hélium (FR)

http://http://helium-editions.fr/

Francouzské nakladatelství vydávající kvalitní literaturu pro děti, jehož zakladatelem je letošní host Tabook Gérard Lo Monaco.

Domácí nakladatelé

Archiv výtvarného umění (CZ)

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl

Atlantis (CZ)

http://www.atlantis-brno.cz

Nakladatelství Atlantis vydává původní českou tvorbu
a překlady světových autorů.

Běží liška (CZ)

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

Cesta domů (CZ)

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

D.O.M.E.K. (CZ)

http://www.domek-knizka.cz

Na Tabook přivezeme knížku D.O.M.E.K. - důvtipnou obrázkovou mozaiku efektních konstrukcí. D.O.M.E.K. je ilustrovaný (nejen) architektonický průvodce po 35 nevšedních domech z celého světa. Je určený pro děti a dospělé, kteří se chtějí bavit a přitom se dozvědět něco o současné architektuře. D.O.M.E.K. ukazuje, že každý dům navrhli konkrétní architekti pro konkrétní obyvatele. Ukazuje, jak návrh a konstrukci každého domu ovlivňuje mnoho faktorů: představy jeho majitelů, povětrnostní podmínky, umístění, množství peněz, architektova vynalézavost, časové omezení pro výstavbu, typ materiálu, ze kterého bude postaven, potřeba využití již existujícího domu, okolí stavby apod. Nejstarší navštívený dům byl postaven v roce 1963, ale většina ostatních pochází z počátku 21. století.

21 domů se nachází v Evropě, 5 v Severní Americe, 1 v Jižní Americe, 7 v Asii a 1 v Austrálii. Společně s návštěvou jednotlivých domů tak čtenář objede celý svět.

D.O.M.E.K. je celý ilustrovaný a napsali ho a nakreslili Aleksandra Mizielińska a Daniel Mizieliński, ilustrátoři a grafičtí designéři, autoři mnoha úspěšných a oceňovaných knih pro děti (BolognaRagazzi Mention 2010 za knihu Co z Tebe vyroste?, Prix Sorcières 2013 a Premio Andersen 2013 za knihu Mapy).

Dokořán (CZ)

http://www.dokoran.cz

Nakladatelství Dokořán se zaměřuje zejména na populárně naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie.

Kalich (CZ)

http://www.ekalich.cz

Nakladatelství KALICH bylo založeno krátce po vzniku první Československé republiky v roce 1921 a po celou dobu své existence se specializuje na vydávání a šíření knih především ze všech oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, včetně knížek katechetické, meditativní a liturgické povahy. Kromě této naučné literatury vydává nakladatelství stále více humanisticky orientovanou prózu a poezii, původní českou i překladovou. Mezi kmenové autory patří například Jiřina Šiklová, Forrest Carter (Škola Malého stromu), Dietrich Bonhoeffer. Výjimečné jsou edice poezie českého undergroundu (Brabenec, Koch, Machulka, Pánek...), edice Prvotisky (Vertlib, Sloboda, Knapp, Hoem...), edice Kairos (Buber, Kierkegaard, Glucksmann, Weilová...) a edice Přemítání (Payne, Kocábová, Rejchrt...).

KudlaWerkstatt (CZ/SK)

http://http://kudlawerkstatt.tumblr.com/

KudlaWerkstatt alebo KUDLA je nezávislá tvorivá dielňa so sídlom v Prahe, ktorú tvoria Eva Maceková, Juliána Chomová a Lukáš Parolek.
Kudla vznikla niekedy v roku 2012 ako remeselná dielňa s úmyslom venovať sa rôznym alternatívnym aktivitám v oblasti tlače (risografia, xerox, sieťotlač, tlač z výšky, digitálna tlač), spracovaniu papiera, vydávaniu nezávislých umeleckých publikácií a zinov, knihväzbe a podobne.

Pod hlavičkou KudlaPress sme doteraz vlastným nákladom vydali 7 publikácii a podieľali sa na vzniku ďalších autorských kníh a iných umeleckých projektov ako napríklad knihy BlackBook od Tomáša Roubala (nejkrasnější česká kniha roku 2012 v kategorii krásna literatura), Škůdci od Evi Jaroňovej, Pajzle od zoskupenia Żurek a ďalších. Za súbor zošitov Systems od Martina Prudila vydaný v minulom roku sme získali druhé miesto v súťaži nejkrásnější česká kniha roku 2013 v kategorii studijní práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol.

Maťa (CZ)

http://www.mata.cz

Produkce nakladatelství vychází v 19 edicích, z nichž nejrozsáhlejší jsou překladová Cesty tam a zase zpátky a edice české moderní prózy Česká radost.

Mot (CZ)

http://www.motkomiks.cz

Současný komiks, moderní literatura a věčné dětství.

Národní filmový archiv (CZ)

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

Novela Bohemica (CZ)

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

PageFive (CZ)

http://www.pagefive.cz

Jsme knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Papelote (CZ)

http://www.papelote.cz

Papelote je originální české papírnictví, které nabízí široký sortiment diářů, bloků, sešitů, obalů na knihy, dopisních papírů a obálek, balících papírů, penálů a dalších produktů, které jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. 

Perplex (CZ)

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

Psí víno (CZ)

http://www.psivino.cz

Psí víno se soustřeďuje na publikování domácích i zahraničních básnických textů a jejich kritiku a reflexi v širších kulturních souvislostech. Snaží se přinášet aktuální impulzy a perspektivy, a představovat tak poezii v rozšířeném poli. Cílem PV je vytvářet neortodoxní platformu a poskytovat publikační možnost pro zárodečné a nekanonické literární diskursy. Zároveň se snaží domácí scénu prostřednictvím překladů konfrontovat s aktuálním děním mimo ČR (s tendencemi v anglosaské, středoevropské, východoevropské, jihoevropské, skandinávské poezii) a představovat soudobé hraniční fenomény v literatuře (literární experiment, digitální literatura, uncreative writing, text art atd.). // zdroj: www.psivino.cz

Salve (CZ)

http://www.salve.op.cz

Debata o aktivitách spojených s teologicko-kulturní revue Salve bude přibližovat nejen způsob vzniku čísel časopisu, atmosféru debat a promýšlení témat spojujících teologii, duchovní život a současnou kulturu, ale i projekty, které jsou s životem Salve spojené, ať se jedná o debaty v centru Dominikánská 8, umělecké aktivity Centra teologie a umění na KTF aj. 

Torst (CZ)

http://www.torst.cz

TORST je české nakladatelství vzniklé v roce 1990. Zaměřuje se především na české autory naučné literatury (Martin C. Putna, Václav Havel aj.) a beletrie, v rámci níž se mu daří objevovat výrazné talenty (Petra Hůlová, Jáchym Topol, Tomáš Zmeškal aj.).

Torst (CZ)

http://www.torst.cz

TORST je české nakladatelství vzniklé v roce 1990. Zaměřuje se především na české autory naučné literatury (Martin C. Putna, Václav Havel aj.) a beletrie, v rámci níž se mu daří objevovat výrazné talenty (Petra Hůlová, Jáchym Topol, Tomáš Zmeškal aj.).

Tvar (CZ)

http://www.itvar.cz

Klub přátel Tvaru vydává Tvar – literární obtýdeník. Nejčastěji vycházející literární časopis v České republice, existuje od roku 1990, vstupuje tak již do svého XXV. ročníku. Od roku 2014 vychází v nové grafické úpravě. Jeho heslem je „literatura v nečekaných sousedstvích“. Je zaměřen převážně na českou literaturu, literární kritiku, literární publicistiku a literární historii, reflektuje však i dění v dalších oblastech umění a humanitních oborů. Nevyhýbá se také publikování ukázek ze světové literatury. Od roku 1994 vychází jako čtrnáctideník o rozsahu 24 stran novinového formátu.

Uuterky (CZ)

http://www.uuterky.net

Malá sítotisková dílna z Beskyd, pohybující se v oblasti nekomerční grafiky a autorské knihy.