Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

ABSYNT (SK)

Artforum (SK)

Atnoonbooks (KOR)

Cornelius (FR)

HedgeBook (Israel)

KITOKIA GRAFIKA (Lithuania)

Stripburger (SLO)

Domácí nakladatelé

65.pole

A2

Akropolis

Archa

Archiv výtvarného umění

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl.

Argo

ArtMap

B mag

Běžíliška

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

Bylo nebylo

Cesta domů

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

Dauphin

DharmaGaia

Fra

FUD UJEP

http://fud.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univezity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

GHMP

Hermann a synové

HOST

Inbáze

jakost

Karolinum

Knihovna Václava Havla

Krystal OP

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Lógr

Malvern

Marie Šechtlová

Markéta Vítková

Meander

Mezinárodní konfederace pastevců

Mot

NAMU

Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

Nová beseda

Novela bohemica

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

OIKOYMENH

Pangurovy příběhy

Papelote

http://www.papelote.cz

Papelote je originální české papírnictví, které nabízí široký sortiment diářů, bloků, sešitů, obalů na knihy, dopisních papírů a obálek, balících papírů, penálů a dalších produktů, které jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. 

Paseka

Pavel Mervart

Perplex

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

Petrkov

Poketo

POP PAP

Pulchra

Revue Pandora

Revue Prostor

Rubato

http://www.rubato.cz

Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu, především z oblasti prózy a esejistiky. 

Sedmá generace

Sefer

Take take take

Tvar

UMPRUM

Verzone

Voroch

wo-men

XAOXAX