Tabook
Tabook

Organizing publishers

Foreign publishers

ABSYNT (SK)

Artforum (SK)

Atnoonbooks (KOR)

Cornelius (FR)

HedgeBook (ISR)

KITOKIA GRAFIKA (LTU)

Stripburger (SLO)

Home publishers

65.pole

A2

Akropolis

Archa

Archiv výtvarného umění

Argo

ArtMap

B mag

Běžíliška

Bylo nebylo

Cesta domů

Dauphin

DharmaGaia

Fra

FUD UJEP

GHMP

Hermann a synové

HOST

Inbáze

jakost

Karolinum

Knihovna Václava Havla

Krystal OP

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lógr

Malvern

Markéta Vítková

Meander

Mezinárodní konfederace pastevců

Mot

NAMU

Národní filmový archiv

Nová beseda

Novela bohemica

OIKOYMENH

Pangurovy příběhy

Papelote

Paseka

Pavel Mervart

Perplex

Petrkov

Poketo

POP PAP

Pulchra

Revue Pandora

Revue Prostor

Rubato

Take take take

Tvar

UMPRUM

Verzone

Voroch

wo-men

XAOXAX