Tabook
Tabook

Organizing publishers

Foreign publishers

ABSYNT (Slovakia)

Artforum (Slovakia)

Atnoonbooks (Republic of Korea)

Voroch (Czech Republic / Russia)

Home publishers

65.pole

Akademie múzických umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

Akropolis

Archiv výtvarného umění

ArtMap

Atelier ilustrace umprum

Běžíliška

Bylo nebylo

Cesta domů

Dauphin

DharmaGaia

Druhé město

Eman

Fra

FUD UJEP

Garamond

GHMP

Hermann a synové

jakost

Kher

Knihovna Václava Havla

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Lógr

Malvern

Marie Šechtlová

Meander

Nakladatelství Jihočeské univerzity

Národní filmový archiv

Nová beseda

Novela bohemica

OIKOYMENH

Opus

Papelote

Pavel Mervart

Poketo

POP PAP

Post Bellum

Protimluv

Pulchra

Revue Pandora

Revue Prostor

Rubato

Runa

Take take take

Tvar

UMPRUM

Upupaepop

Verzone

wo-men

XAOXAX