Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

Dwie Siostry (PL)

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/

Ty nejkrásnější dětské knihy z Polska.

Muchomor (POL)

Warstwy (POL)

Domácí nakladatelé

65.pole

A2

ABSYNT

Akropolis

Archa

Archiv výtvarného umění

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl.

Argo

Artforum (SK)

ArtMap / Fotograf Magazine

ATELIER ILUSTRACE Umprum

Běží liška

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

BOZDUGANOV

Bylo nebylo

Cesta domů

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

Dauphin

DharmaGaia

DUHA - Sedmá generace

EMAN

Fra

FUD UJEP

http://fud.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univezity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hermann a synové

HOST

Institut umění - divadelní ústav

Ivan van Chrasten

Ivan van Chrasten

jakost

KANT

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Lógr

Lounští Lounským

Malvern

Marie Šechtlová

Maťa

http://www.mata.cz

Produkce nakladatelství vychází v 19 edicích, z nichž nejrozsáhlejší jsou překladová Cesty tam a zase zpátky a edice české moderní prózy Česká radost.

Meander

Mot

http://www.motkomiks.cz

Současný komiks, moderní literatura a věčné dětství.

Nakladatelství Karolinum

NAMU

NaPOLI

Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

No ordinary heroes

Nová beseda

Novela Bohemica

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

OIKOYMENH

PageFive

http://www.pagefive.cz

Jsme knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Papelote

http://www.papelote.cz

Papelote je originální české papírnictví, které nabízí široký sortiment diářů, bloků, sešitů, obalů na knihy, dopisních papírů a obálek, balících papírů, penálů a dalších produktů, které jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. 

Paseka

Pavel Mervart

Perplex

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

podnos

Protimluv

Psí víno

http://www.psivino.cz

Psí víno se soustřeďuje na publikování domácích i zahraničních básnických textů a jejich kritiku a reflexi v širších kulturních souvislostech. Snaží se přinášet aktuální impulzy a perspektivy, a představovat tak poezii v rozšířeném poli. Cílem PV je vytvářet neortodoxní platformu a poskytovat publikační možnost pro zárodečné a nekanonické literární diskursy. Zároveň se snaží domácí scénu prostřednictvím překladů konfrontovat s aktuálním děním mimo ČR (s tendencemi v anglosaské, středoevropské, východoevropské, jihoevropské, skandinávské poezii) a představovat soudobé hraniční fenomény v literatuře (literární experiment, digitální literatura, uncreative writing, text art atd.). // zdroj: www.psivino.cz

Pulchra

Resurekce

revue Pandora

Splav! - Časopis Plav

Take take take

Torst

Tvar

UMPRUM

Uuterky

Větrné mlýny

Volvox Globator

Vyšehrad

XAOXAX