Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

ABSYNT (SK)

Artforum (SK)

Cuistax (Belgie)

Literárny klub (SK)

http://www.literarnyklub.sk

Literarny klub(SK) má podobu viac než stovky podujatí ročne. Ich cieľom je zintenzívniť kontakt medzi všetkými aktérmi literárneho života na Slovensku: spisovateľmi, vydavateľmi, kníhkupcami, knižnými redaktormi, prekladateľmi, literárnymi vedcami a samozrejme - čitateľmi. Spoločným motívom všetkých programových cyklov je snaha o posilnenie prirodzených väzieb medzi literatúrou a inými umeleckými žánrami, ale aj o ich napojenie na širší kultúrno - spoločenský kontext.

Nakladatelství Starého lva (UA)

Rouergue (FR)

Domácí nakladatelé

65.pole

8smička

A2

Akropolis

Archa

Archiv výtvarného umění

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl.

Argo

ArtMap

ATELIER ILUSTRACE Umprum

Běžíliška

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

Bylo nebylo

Časopis HOST

Časopis PLAV

Cesta domů

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

Dauphin

DharmaGaia

Dům umění města Brna

Fra

FUD UJEP

http://fud.ujep.cz

Fakulta umění a designu Univezity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hermann a synové

HOST

jakost

Karolinum

Kniha Zlín

Knihovna Václava Havla

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Malvern

Meander

NAMU

Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

Nová beseda

Novela bohemica

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

OIKOYMENH

Papelote

http://www.papelote.cz

Papelote je originální české papírnictví, které nabízí široký sortiment diářů, bloků, sešitů, obalů na knihy, dopisních papírů a obálek, balících papírů, penálů a dalších produktů, které jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. 

Paper Jam

Paseka

Pavel Mervart

Perplex

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

Petrkov

Poketo

Protimluv

Pulchra

Resurekce

Revue Pandora

Revue Prostor

Sedmá generace

Sefer

Take take take

Tvar

UMPRUM

Verzone

Větrné mlýny

XAOXAX