Tabook
Tabook

Rukou psané dopisy, přátelské i s obrázky

Výstava dopisů Kateřiny Černé přátelům, které často doprovázela obrázky, kolážemi i asamblážemi. Nekodifikovaná, veskrze osobní kategorie dopisů s obrázky je v pojetí Kateřiny Černé formálně různorodá a je tu představena jako živý otevřený záznam lidského příběhu. Kromě výtvarných libostí tu vévodí jemný humor a vlídnost. Slovo, písmo a obraz v jednotě. Signum osobnosti. Výstavu jsme připravili ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc

Baodílna

 
Česky
Weight: 
6
Year: