Tabook
Tabook

Veřejný prostor můžeme vnímat i jako koláž, kterou se chodec prodírá. Nejlepší obrana je útok, alespoň pro tentokrát, a to je impulz pro intervenci do veřejného prostoru jako gesto schopnosti čelit vizuálnímu nátlaku přemíry informací. Použité motivy vycházejí z nedávno publikované autorské knihy Kam oči, tam hlava (NAMU, Praha, 2020), která reaguje na to, jaké vizuální strategie jsou ve veřejném prostoru uplatňovány se záměrem postupného upevňování systému kontroly a za účelem přeměny návštěvníka v zákazníka.
intervence / nakladatelský NAMU
v ulici 9. května před Hotelem Palcát

 
Česky
Weight: 
8
Year: