Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

Artforum (Slovakia)

Domácí nakladatelé

65.pole

A2

Akademie múzických umění v Praze

Akropolis

Archiv výtvarného umění

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl.

Argo spol s r.o.

ART ANTIQUES MEDIA

ArtMap

http://www.artmap.cz

ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců, doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře. Naší vydavatelskou činností chceme narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, mezi literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová nebo dosud opomíjená témata. 

Atelier ilustrace umprum

Běžíliška

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

BRAK

Bylo nebylo

Centrum raně středověkých studií

Cesta domů

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

Dauphin

DharmaGaia

Fra

Garamond

GHMP

Hana Sommerová

Hermann a synové

Hnutí DUHA - Sedmá generace

jakost

Karolinum

Kher

Knihovna Václava Havla

Kulturni středisko města Bechyně

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Lógr

Malvern

Marie Šechtlová

Meander

Nakladatelství Host

Nakladatelství Jihočeské univerzity

Nakladatelství Paseka, s.r.o.

Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

Nová beseda

Novela bohemica

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

OIKOYMENH

Opus

Pavel Mervart

Perplex

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

PLAV

Poketo

POP PAP

Post Bellum

Protimluv

Pulchra

Revue Pandora

Revue Prostor

Rubato

http://www.rubato.cz

Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu, především z oblasti prózy a esejistiky. 

Runa

Take take take

Tvar

UMPRUM

Upupaepop

Verzone

Větrné mlýny

wo-men

XAOXAX