Tabook
Tabook

Výstava fotografií Muzea Šechtl a Voseček Marie Michaela Šechtlová se svým týmem vybrala pro tuto výstavu snímky navýsost osobní, z nichž většina nebyla předtím publikována ani vystavována. Vlastně spolu s ní otevíráme rodinné album jejího dědečka Josefa Jindřicha Šechtla.

House No. 516, or else Welcome to the Šechtl’s from 1907 to 1953
An exhibition of photography at the Šechtl a Voseček Museum.
For this exhibition, Marie Michaela Šechtlová and her team have selected some highly personal images, many of which have never before been published or exhibited. With her we can peek into the family album of her grandfather, Josef Jindřich Šechtl.
Obývák

Česky
Weight: 
16
Year: