Tabook
Tabook

Jakub Bachorík
Kristýna Fingerlandová
Michaela Kukovičová
Hans Lichtenwagner
Nikola Logosová
Lucie Lučanská
Ester Nemjó
Rebeka Lukošus
Magdalena Rutová
Tereza Říčanová
Tereza Šiklová
Kotone Utsunomiya
Chrudoš Valoušek
Eva Volfová

Renesance obrazových knih pro děti a dospělé. Výstava z bilderbuchů z posledního období a pár výjimek. Přípravné kresby, extenze ilustrací a improvizace.

Neuvěřitelné a groteskní, Mýtická rodinná historie, Svět snových obchodních výloh, Katastrofy, Noční město, Pani Jířa a přátelství, Střelnice, Kdo jsme?, Chytrá chobotnice a uklízení světa, Kráva a znovuzrozený les, Obr, Nekonečno Nekonečno Nekonečno, Opice to jsme my, Hmotná čára — linka — jizva.

Famille nombreuse (new and upcoming books in pictures)
A renaissance of picture books for adults and children. An exhibition of the latest picture books plus a few exceptions. Sketches, extended illustrations, and improvisation.


The Unbelievable and the Grotesque, Mythical Family History, A World of Dreamy Shop Windows, Catastrophes, The City at Night, Mrs. Jířa on Friendship, The Shooting Range, Who are We? The Clever Octopus and Cleaning Up the World, The Cow and the Reborn Forest, Infinity Infinity Infinity, Monkey, It’s Us, Tangible Line – stroke – scar.
Trafačka

Česky
Weight: 
2
Year: