Tabook
Tabook
Výstava představuje jednu z nejvýraznějších grafiček současné německé scény.
Dřevořezem zaznamenané všední události jsou maximálně zhuštěné.
V černobílých tiscích je barva  nahrazena pestrými strukturami.
Prolamovaná a rozbalená realita  města je opticky rafinovaná
a postavy v místnostech i ulicích jsou autorce důvěrně známé.
Pokračování v neviditelném výstavním cyklu „Noví realisté“...
 

This exhibition presents one of the most outstanding graphic artists on the contemporary German art scene.
Daily events captured in woodcuts are densely packed, and color in the black and white prints has been replaced by multitudinous structures. The convoluted, bare reality of the city is optically refined, and the figures, places and streets are all intimately familiar to the artist. A continuation in the invisible exhibition series entitled “The New Realists”...
Galerie Divadla Oskara Nedbala

 

Česky
Weight: 
0
Year: