Tabook
Tabook

Barbora Satranská
Bim Eriksson
Clara Chotil
Elena Pagliani
Katarzyna Miechowicz
Léopold Prudon
Lisa Ottenburgh
Lode Herregods
Lucie Lučanská
Marco Quadri
Mia Oberländer
Omar Cheikh

 

12 komiksových autorů, jedno putování sudetskou krajinou, mnoho historek a jedna společná historie. Pestrá směs výtvarných a vypravěčských přístupů od autorů z různých koutů Evropy. Co není vidět na první pohled? Co zbývá? (výstava je součástí evropského projektu Invisible lines).

12 Comic Pilgrims (from Wambierzyce to Broumov and Elsewhere)
12 comic book authors, one journey through the countryside of Sudetenland, many tales, but one common history. A lively mix of narrative styles by authors from various corners of Europe. What don’t you see at first glance? What remains to be discovered? (The exhibition is part of the European project Invisible Lines).
Trafačka

Česky
Weight: 
4
Year: