Tabook
Tabook

Francouzská ilustrátorka ryje do lina a kreslí a její záběr je obrovský: je jen málo věcí, které rydlem nepřeryla. Móda, flóra i fauna, roční období, krajiny, domy, lidé… Zvláštní péči věnuje místům a městům, která má ráda. Má ráda New York, Paříž, Ivry, ale i Tábor…

Joëlle Jolivet – Cities
This prolific French illustrator carves images into linoleum and draws, and the scope of her work is enormous – there is little that remains untouched by her lino cutters: fashion, fauna and flora, the seasons of the year, landscapes, houses, people... She dedicates special care to the towns and places she holds dear – New York, Paris, Ivry, even Tábor...
francouzský institut
Antikvariát

Česky
Weight: 
8
Year: