Tabook
Tabook

Vytěžit, deponovat, spočítat, označit, rozebrat, rozřezat, rozdrtit. A někde uprostřed tohoto řetězce jedna nesystémová intervence. Utilitární mašinerie se na pikosekundu zastaví. Ale po krátkém zaváhání se harvestory znovu rozjedou a poslušně vykonají, co je psáno v sebenaplňujícím proroctví. Nikdy nic nebylo, tak pryč s tím!

Extract, deposit, count, mark, take apart, slice, crush. And somewhere along the chain of events, an asystemic disruption. For a split second, the utilitarian machinery pauses. But after the brief hesitation, the harvesters return to their work, faithfully fulfilling the self-fulfilling prophecy: there was never anything to begin with, so away with it!
4MAT

Česky
Weight: 
11
Year: