Tabook
Tabook

Pořádající nakladatelé

Zahraniční nakladatelé

BRAK (Slovakia)

Central vapeur (France)

Cuistax (Belgium)

Hamelin (Italia)

http://hamelin.net/Hamelin (Giordana Piccinini, Ilaria Tontardini, Emilio Varrà) je italská asociace pro podporu kultury a pro práci s kulturním publikem, která pracuje s dětmi a dospívajícími v oblasti literatury, komiksu a ilustrací. Hamelin připravuje čtenářské a komiksové dílny pro školy, konference, výstavy a vzdělávací projekty. Vydává čtvrtletník Hamelin. Storie, figure, pedagogia, knihy o ilustraci Oblò a eseje o dětské literatuře a ilustracích. Mezi zásadními projekty asociace lze zmínit Boom! Crescere nei libri, festival ilustrace během Boloňského veletrhu dětské knihy, mezinárodní festival komiksu BilBOlbul, národní referenční místo pro podporu dospívajících Xanadu, evropský projekt Invisible Lines, školení expertů pro rozvoj čtení, LXL Leggere per Leggere.

Hegdehogehedgehoge (Israel)

Stripburger (Slovenia)

Domácí nakladatelé

65.pole

A2

Akademie múzických umění v Praze

Akropolis

Archiv výtvarného umění

http://www.artarchiv.cz

Katalogy výstav, výtvarné publikace, pro sběratele soupisy knižní tvorby, pohlednice uměleckých děl.

Argo

ART ANTIQUES

ArtMap

http://www.artmap.cz

ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců, doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře. Naší vydavatelskou činností chceme narušovat hranice mezi knižní a uměleckou tvorbou, mezi literaturou a výtvarným uměním a přinášet nová nebo dosud opomíjená témata. 

Běžíliška

http://www.beziliska.cz

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí naší produkce jsou leporela - ta klasická, ručně lepená na silném kartónu a vázaná v plátně.

Naším cílem není ani masová produkce založená na laciné líbivosti, ani exkluzivní umělecká produkce určená labužníkům - chceme vydávat knihy pro nejširší spektrum čtenářů a chceme to dělat poctivě. 

Bylo nebylo

Centrala

Centrum raně středověkých studií

Cesta domů

http://www.cestadomu.cz/vydavatelska-cinnost

Nakladatelství Cesta domů je malé nakladatelství, které slouží a inspiruje. Ve své služebné roli vychází ze zkušeností týmu Cesty domů z práce s pacienty a jejich rodinami, s veřejností i odborníky, s dětmi, studenty a médii. Vydává odbornou a popularizační literaturu pro všechny tyto skupiny čtenářů; cílem je přinést informace na téma, kterého se bojíme, zkušenost nám chybí a nevíme proto základní věci, které v důležité části našeho života potřebujeme. Ve druhém plánu se pak nakladatelství snaží inspirovat lidi od narození až do vysokého věku k přemýšlení o smyslu toho, proč tu na světě jsme, jak tu jsme a co můžeme dělat pro to, aby nám spolu bylo lépe i v dobách, které nejsou snadné. Těžiště této snahy je v práci s dětmi, studenty a jejich rodinami – tedy všude tam, kde se dá našemu zavírání očí před tím, co se nás týká, předcházet. Na svoji podporu a podporu Cesty domů pak nakladatelství vydává drobné dárkové a dětské publikace a má malé papírnictví.

Dauphin

DharmaGaia

Eman

Fra

Garamond

GHMP

Hermann a synové

Hnutí DUHA - Sedmá generace

jakost

Karolinum

Kher

Knihovna Václava Havla

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lógr

Lux

Malvern

Marie Šechtlová

Meander

Mezinárodní konfederace pastevců

Nakladatelství Host

Nakladatelství Jihočeské univerzity

Nakladatelství Paseka, s.r.o.

Národní filmový archiv

http://www.nfa.cz

Národní filmový archiv už 70 let pečuje o filmové dědictví. Archivuje, restauruje a digitalizuje české filmy. Provozuje kino Ponrepo a vydává knihy a DVD, stejně jako časopis Iluminace, který letos slaví 25 let od svého založení.

Nová beseda

Novela bohemica

http://www.novelabohemica.cz

Nakladatelství Novela bohemica vydává beletrii, především prózu, ale také literaturu faktu, objevuje nedávnou historii a otevírá nové pohledy na český domov i proměnlivý svět.

OIKOYMENH

Opus

Papelote

http://www.papelote.cz

Papelote je originální české papírnictví, které nabízí široký sortiment diářů, bloků, sešitů, obalů na knihy, dopisních papírů a obálek, balících papírů, penálů a dalších produktů, které jsou vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. 

Pavel Mervart

Pelmel

Perplex

http://www.perplex.cz

Malé nezávislé nakladatelství zaměřující se převážně na současnou českou poezii. Od svého založení v roce 2006 klade důraz na kvalitu grafického a knižního zpracování svých titulů.

PLAV

Poketo

POP PAP

Post Bellum

Protimluv

Pulchra

Radek Gális

Revue Pandora

Revue Prostor

Rubato

http://www.rubato.cz

Nakladatelské studio RUBATO bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu, především z oblasti prózy a esejistiky. 

Take take take

Tvar

UMPRUM

Veronika Richterová a Michal Cihlář

Verzone

wo-men

XAO