Tabook
Tabook

Výroba prořezávaných papírů (papel picado) je dosud živé mexické lidové umění. Na sebe naskládané hedvábné papíry, často až 50 kusů, se prořezávají najednou pomocí malé paličky a různě tvarovaných látek. Existují desítky témat a stovky vzorů, nestojí skoro nic, používají se při nejrůznějších setkáních, oslavách, řezají se běžně na ulici. Během Dne mrtvých je papel picado všude. Na symbolických hrobech a oltářích, v obchodech a restauracích, na náměstích a ulicích, zavěšené na dlouhých šňůrách z domu do domu vysoko nad hlavami chodců. A skoro na všech jsou obrazy smrti. Smrtky a smrťáci dál pokračují ve svých oblíbených činnostech, dál sedí u stolů, pijí víno, jedí ovoce, tančí a zpívají, hrají kopanou, výborně se baví.

Papel Picado (perforated paper) is a living Mexican folk art. As much as 50 pieces of tissue paper are stacked and perforated at once using special hammers and various designs of cloth. There are scores of topics and hundreds of designs to choose from, it costs next to nothing to make and can be used for all sorts of gatherings and celebrations; it is common to see people cutting them out on the streets. On the Day of the Dead, papel picado is everywhere. On symbolic graves and altars, in shops and restaurants, on squares and in streets, hung on long lines from house to house high above the heads of pedestrians. And on almost every one, there is an image of death. Death and skeletons continue in their favorite activities, sitting at tables, drinking wine, eating fruit, dancing and singing, playing football, and having a great time.
Truhlárna


Česky
Weight: 
7
Year: