Tabook
Tabook

General partners: 

Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz
Česko-polské fórum (MZV ČR) www.mzv.cz
Město Tábor www.tabor.cz
Státní fond kultury www.mkcr.cz
Nadace Miroslava Šaška www.sasekfoundation.eu
Jihočeský kraj www.kraj-jihocesky.cz
Polský institut v Praze www.polskyinstitut.cz
Instytutu Książki www.instytutksiazki.pl
Vysoká škola umělecko-průmyslová www.umprum.cz
Pro Helvetia prohelvetia.ch
Francouzský institut v Praze www.ifp.cz
SČKN (katalog Nejlepší knihy dětem) www.nejlepsiknihydetem.cz
Tiskárna Protisk www.protiskcb.cz
 
Partners:
 
Dílna Tábor www.baodilna.cz
Městská knihovna Tábor www.knihovnatabor.cz
Moravská zemská knihovna www.mzk.cz
Divadlo Oskara Nedbala www.divadlotabor.cz
 
International partners:
 
Artforum (SK) www.artforum.sk
Literarnyklub.sk (SK) www.literarnyklub.sk
Delphine La Sardine sardinette.wordpress.com
 
Media partners:
 
Český rozhlas České Budějovice www.rozhlas.cz/cb
Deník.cz www.denik.cz 
Server Kulturně.com www.kulturne.com
Kulturní čtrnáctideník A2 www.advojka.cz
Časopis Tvar www.itvar.cz
Revolver Revue www.revolverrevue.cz
Art+Antiques www.artcasopis.cz
a
Kino Světozor - Aerofilms www.kinosvetozor.cz
 
Regional partners:
 
Bistro Stárkův dům www.starkuvdum.cz
Vinný bar Thir www.thir.cz
Střední knihovnická škola Tábor
Pila Pasák
Renata Dubová velkoobchod
Kulturní středisko města Bechyně
MAS Lužnice
Cesta žije
Transforma
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner