Tabook
Tabook

Organizing publishers

Foreign publishers

ABSYNT (SK)

Artforum (SK)

Cuistax (Belgie)

Nakladatelství Starého lva (UA)

Planeta Tangerina (PT)

Rouergue (FR)

Home publishers

65.pole

8smička

A2

Akropolis

Archa

Archiv výtvarného umění

Argo

ArtMap

ATELIER ILUSTRACE Umprum

Běžíliška

Bylo nebylo

Časopis HOST

Časopis PLAV

Cesta domů

Dauphin

DharmaGaia

Dům umění města Brna

Fra

FUD UJEP

Hermann a synové

HOST

jakost

Karolinum

Kniha Zlín

Knihovna Václava Havla

LABYRINT a RAKETA

Limonádový Joe

Lipnik

Malvern

Meander

NAMU

Národní filmový archiv

Nová beseda

Novela bohemica

OIKOYMENH

Papelote

Paper Jam

Paseka

Pavel Mervart

Perplex

Petrkov

Poketo

Protimluv

Pulchra

Resurekce

Revue Pandora

Revue Prostor

Sedmá generace

Sefer

Take take take

Tvar

UMPRUM

Verzone

Větrné mlýny

XAOXAX