Tabook
Tabook

Foreign guests

Peter Gelderloos (USA)

Home guests

Ivan Motýl

Ivan Motýl

Jan Němec

Jan Němec
 
 

Miroslav Olšovský

Miroslav Olšovský
„Báseň by měla být krutá,/ jako jsi i ty…,“ stroze píše Miroslav Olšovský ve sbírce Tahiti v hlavě. Básník, prozaik, rusista a komparatista Miroslav Olšovský (1970) dosud vydal prózu Líčení (2012), Záznamy prázdnot (2006; autorský výbor z básní 1990–2003),Průvodce krajinou (2011) a Kniha záznamů a prázdnot (2017). Podílel se na vydání a překladu antologie literární a filozofické tvorby činarů Ten, který vyšel z domu… (2003). Edičně připravil výbor z básníka Igora Cholina Nikdo z vás nezná Cholina (2012). Básně a eseje o literatuře publikoval v A2, Pěší zóně, Souvislostech či Světu literatury. Pracuje ve Slovanském ústavu AV ČR.

Miroslav Petříček

Miroslav Petříček

Filosof Miroslav Petříček (1951) nemohl z kádrových důvodů po střední škole pokračovat ve studiu, řadu let pracoval v Hydrometeorologickém ústavu. Na začátku 70. let navštěvoval bytový seminář Jana Patočky. Po roce 1989 začal působit na FF UK a dalších vysokých školách včetně Středoevropské univerzity v Praze. Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze byl jmenován v roce 2007 profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby. Specializuje se především na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním. Překládá z francouzštiny a němčiny. Za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky získal v r. 1990 Výroční cenu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem, P. Koubou, J. Vítem a R. Paloušem). Je charismatickým, oblíbeným pedagogem.

Olga Lomová

Olga Lomová

Petr Borkovec

Petr Borkovec

Petr Čornej

Petr Placák

Petr Placák

Šárka Grauová

Šárka Grauová

Sylvie Richterová

Sylvie Richterová