Tabook
Tabook
Unaveni obrazy a sítnicovými vjemy — zavřete oči a zapojte sluch — oddejte se zvuku hlasů. Obrazové knihy výtvarníků získají nový rozměr a možná se vyjeví jejich skrytá podstata, možná se stane něco nečekaného…
Autor knihy promlouvá ke svému čtenáři obvykle nepřímo, skrz obrázky, zatímco zůstává schovaný v tiráži. V Audioxao budou autoři  mluvit, komentovat obrázky, zpívat, hlučet nebo se jinak vyjadřovat zvukem.
kurátor XAO
Divadlo Oskara Nedbala
10–20
 
Česky
Weight: 
8
Year: