Tabook
Tabook
Opravdové obrazy na falešných stěnách, iluze na iluzi, plošné vyprávění vsazené do kulisy interiéru. Zážitky s přírodou v pruzích na stropě spojují zdi a dovnitř zatéká, občas doopravdy občas jen barva.

Real pictures on fake walls, illusions on illusions, surface narratives against an interior backdrop. Experiences of nature painted in stripes on the ceiling join the walls together and the roof leaks, sometimes for real, sometimes it’s just paint.
 
Truhlárna
 
Česky
Weight: 
1
Year: