Tabook
Tabook

Nikola Hoření je pražská ilustrátorka narozená v roce 1989. Studovala UJEP v Ústí na Labem, UMPRUM v Praze a BURG v Halle. Proslavila se svou „animovanou“ knihou Kéž by. V posledních letech intenzivně a mohutně kreslí do knih pro děti, které vydává nakladatelství Meander.

Nikola Hoření (illustrations)
Nikola Hoření is an illustrator from Prague who was born in 1989. She studied at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle. She gained wide recognition for her “animated” book If Only! and has spent the last few years intensively and prolifically drawing books for children which are published by Meander.
Hatumoa

 

Česky
Weight: 
6
Year: