Tabook
Tabook

 

Tři ateliéry ilustrace a grafiky z tří metropolí se představí v echt formě po dlouhé karanténě. Jesus Corona nastoupí v 87 minutě.

(UMPRUM, UDK, VŠVU).

Three studios of illustration and graphic art from three metropolises present themselves in top form after a long quarantine. Enter Jesus Corona in the 87th minute.

(UMPRUM, UDK, VŠVU).
 

Divadlo kavárna, Truhlárna, Trafačka, Střelnice

Česky
Weight: 
3
Year: